Ioana Maria Costea

Drept fiscal – blog

Evaziunea fiscală. Legea nr. 241/2005 comentată și adnotată

Complexitatea fenomenului de evaziune fiscală, emergența unor concepte complementare – cum ar fi optimizarea fiscală, frauda fiscală, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și diversitatea parametrilor de acțiune – au determinat, în planul acțiunii de combatere a faptelor ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale unei instituții publice, variate forme de acțiune, caracterizate prin intensitate graduală și teritorialitate distinctă. Astfel, identificăm o serie de mecanisme juridice naționale de combatere a evaziunii fiscale, de natură fiscală și penală, și o serie de mecanisme de combatere a fraudei la nivel  european.

La nivel național, mecanismele penale de combatere a evaziunii fiscale rezidă, în principal, în dispozițiile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, dar și în alte dispoziții de drept penal material și procesual. În plan secundar, trebuie avută în vedere legătura organică dintre incriminările din legea penală specială și contextul juridic de drept material și procesual fiscal.

Lucrarea de față oferă o analiză – pe cât posibil, exhaustivă – a domeniului protecției intereselor financiare naționale și, incidental, europene prin instrumente penale, consacrate în legislația națională română, cu scopul de a asigura integritatea bugetelor publice, parte a bugetului general consolidat.

De lege lata, art. 1 din Legea nr. 241/2005 distinge între infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni aflate în legătură cu acestea. Astfel, sunt infracțiuni de evaziune fiscală cele indicate la art. 9 alin. (1) lit. a)-g) și art. 8 din Legea nr. 241/2005, iar infracțiuni asimilate, cele indicate la art. 3-7. Distincția produce efecte doar sub aspectul incidenței cauzelor de nepedepsire sau de reducere a pedepsei, ambele grupuri de infracțiuni fiind eterogene sub aspectul clasificării ca infracțiuni de pericol sau ca infracțiuni de rezultat.

În comentariul nostru am prezentat, cât mai detaliat cu putință, toate infracțiunile din Legea nr. 241/2005, într-o structură axată pe două direcții: analiza normelor fiscale ce alcătuiesc conduita legală – cadrul normativ specific –, urmate de analiza textului de incriminare – conținutul infracțiunii.

Astfel, pe de o parte, am examinat problematica ridicată în teorie și în practică cu referire la aspecte de detaliu privind infracțiunile de evaziune fiscală și infracțiunile asimilate. Pe de altă parte, am abordat o serie de aspecte procesuale privind limitele dintre răspunderea fiscală și răspunderea penală în materie de obligații față de bugetul general consolidat și, nu în ultimul rând, am pus în discuție probleme de drept penal specifice privind participația penală, unitatea și pluralitatea de infracțiune în materie de evaziune fiscală.

Dispozițiile aplicabile în materia evaziunii fiscale comportă, adesea, interpretări diferite și suscită numeroase și diverse probleme practice; în plus, evoluția normativă, dar mai ales jurisprudențială din domeniu permite conceptualizări dintre cele mai nuanțate.

Sperăm ca lucrarea de față să contribuie la clarificarea unor controverse și să devină un reper pentru specialiștii din domeniul juridic și economic, dar și pentru cei interesați de corecta interpretare și aplicare a dispozițiilor legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

https://www.hamangiu.ro/evaziunea-fiscala-legea-nr-241-2005-comentata-si-adnotata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Information

This entry was posted on 08/10/2019 by .

Navigation